De gedragscode van De Hooge Waerder


Onze medewerkers handelen in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en goede smaak. Dit vertaalt zich in taalgebruik, wijze van kleden en onderlinge omgangsvormen. Tijdens de uitoefening van hun functie treden zij op eerlijke en zorgvuldige wijze op in overeenstemming met de vereisten van de wet en de verordeningen en voorschriften van de beroepsorganisaties.

In onze dienstverlening wordt de Verordening Gedragscode (VGC) van NIVRA en NOvAA in acht genomen en op de naleving ervan wordt systematisch toegezien. In deze Gedragscode worden de basisprincipes uit de VGC voorgeschreven voor al onze dienstverlening.