Over ons

De Hooge Waerder is een accountantskantoor met klantenbelang hoog in het vaandel. Wij ondersteunen u bij alle werkzaamheden en beslissingen op financieel-economisch gebied: administratief, fiscaal, juridisch en corporate finance. Door de optelsom van expertises kunt u vertrouwen op een brede, professionele dienstverlening.

 
<h1>Onze aanpak</h1>

Onze aanpak

Onze accountants en adviseurs verdiepen zich niet alleen in hun vakgebied, maar ook in de ontwikkelingen in uw bedrijf. In uw aanpak, uw plannen en doelstellingen, in uw markt en in de veranderende wet- en regelgeving die van invloed is op uw zaken. Zo krijgt u advies dat perfect aansluit bij uw dagelijkse praktijk en bij uw toekomst-plannen.

<h1>Onze missie</h1>

Onze missie

“De missie van De Hooge Waerder is dat wij een prominente rol willen spelen in de financiële, fiscale en juridische markt waarbij wij proactief in de behoefte van onze cliënten willen voorzien.”

<h1>Onze visie</h1>

Onze visie

“De visie van De Hooge Waerder is om bij bestaande en nieuwe klanten erkend te worden als hét aanspreekpunt op het gebied van onze kern competenties. Wij streven ernaar deze kern competenties door middel van een optimaal kennisniveau aan te bieden.”

<h1>Onze gedragscode</h1>

Onze gedragscode

Onze medewerkers handelen in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en goede smaak. Dit vertaalt zich in taalgebruik, wijze van kleden en onderlinge omgangsvormen. Tijdens de uitoefening van hun functie treden zij op eerlijke en zorgvuldige wijze op in overeenstemming met de vereisten van de wet en de verordeningen en voorschriften van de beroepsorganisaties.

<h1>Onze klokkenluidersregeling</h1>

Onze klokkenluidersregeling

De Hooge Waerder heeft een klokkenluidersregeling omdat wij het van groot belang achten dat onze medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een onregelmatigheid binnen onze organisatie.

<h1>Onze klachtenregeling</h1>

Onze klachtenregeling

De Hooge Waerder heeft een klachtenregeling voor het in behandeling nemen en oplossen van klachten over de accountancy- en adviesdienstverlening. Klachten die gaan over de controle-, beoordeling- of samenstelling van de jaarrekening, de fiscale aangiften of betreffende adviesopdrachten kunnen hierna kenbaar gemaakt worden.