Laat uw contract door ons opstellen of checken

Contracten maken is in feite een specialiteit die zich over verschillende disciplines uitstrekt. Dat vereist niet alleen kennis van die verschillende rechtsgebieden, maar ook kennis over de techniek van het maken van een overeenkomst. Een goede overeenkomst is wat ons betreft overzichtelijk en laat zich makkelijk lezen.

Een contract dat aan die eisen voldoet roept achteraf minder vragen op, waardoor minder snel een conflict ontstaat. Natuurlijk is altijd sprake van ‘juridische taal’. Onvermijdelijk om niet in de knoop te raken met bestaande wet- en regelgeving. Toch proberen de juristen altijd een overeenkomst te maken die ook voor u als ondernemer begrijpelijk is. Het tot stand komen van een overeenkomst heeft ook te maken met het overleg tussen de verschillende contractspartijen. Die partijen moeten het met elkaar eens worden over een tekst. Daarvoor is ervaring nodig en schrijfvaardigheid. Maar ook oplettendheid, zodat u niet al voordat de overeenkomst tot stand komt al gebonden bent aan afspraken die incompleet zijn. Kortom; het maken van contracten is bij uitstek een discipline waar u assistentie bij nodig hebt.

Vragen over contractenrecht?

Neem vrijblijvend contact op met één van onze juridische adviseurs via het contactformulier.