Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is voortdurend in beweging en daarom moeilijk te overzien als werkgever. Een goede arbeidsrelatie begint met een goede overeenkomst, maar daar eindigt het zeker niet. Gedurende de arbeidsrelatie kunnen zich allerlei vragen voordoen die u niet direct kunt voorzien, zoals:

–       Mag ik mensen dwingen op een bepaald moment vakantie op te nemen?
–       Mag ik bepaalde arbeidsvoorwaarden veranderen en zo ja, wanneer?
–       Kan ik iemand op staande voet ontslaan die aan alcohol verslaafd is?
–       Hoe stel ik een goed non–concurrentiebeding vast? Enzovoort.
Binnen het arbeidsrecht vormt de ontslagpraktijk een belangrijk onderdeel. In de meeste gevallen zijn er verschillende manieren om een ontslag tot stand te brengen. Het is altijd verstandig daar professionele hulp bij in te schakelen, zodat u de formaliteiten die daar bij horen in acht neemt. Vaak wordt te lang gewacht met het inwinnen van advies, terwijl een ontslagprocedure tijd kost. Kostbare tijd omdat het contract doorloopt, maar ook omdat de verhoudingen daardoor misschien al zo verstoord zijn dat een (vaak: goedkopere) oplossing niet meer mogelijk is.

Ondernemingsrecht

Het is van groot belang een goede structuur in uw onderneming aan te brengen en de juiste vorm te kiezen waarin u uw onderneming gaat exploiteren. Daarbij horen bovendien goede afspraken tussen de verschillende eigenaren van een onderneming in de vorm van een aandeelhouderovereenkomst of een vof akte. Bij ondernemingsrecht hoort ook het in goede banen leiden van de beëindiging van een onderneming of de overdracht daarvan. Of bijvoorbeeld vragen over bestuurdersaansprakelijkheid in een faillissement. Omdat ondernemingsrecht een zo breed scala aan vragen op kan roepen, werken de juristen hierin geregeld samen met de andere disciplines die wij in huis hebben, zoals de accountants, fiscalisten en de corporate finance adviseurs. Doordat deze adviseurs al volledig op de hoogte zijn van uw situatie, kunnen onze juristen zeer efficiënt te werk gaan.

 

Incasso

Het incassoproces begint over het algemeen met een eenvoudige ingebrekestelling, maar kan uitmonden in een gerechtelijke procedure met een daaraan voorafgaand beslag. Omdat de aard van de te incasseren vordering per geval verschilt, is het zaak om op allerlei rechtsvragen een antwoord te kunnen geven, of het nu gaat over koop, huur, een lening, een overeenkomst van opdracht of anderszins. Op die manier kan snel beoordeeld worden of de debiteur (deels) gelijk heeft en welke actie de meest effectieve zal zijn. Met een goed voorbereid dossier loopt een eventuele procedure sneller en voorkomt u dat u in een valkuil stapt met hoog oplopende kosten.

 

Contractenrecht

Een contract dat aan die eisen voldoet roept achteraf minder vragen op, waardoor minder snel een conflict ontstaat. Natuurlijk is altijd sprake van ‘juridische taal’. Dit is onvermijdelijk als u niet in de knoop wilt raken met bestaande wet- en regelgeving. Toch stellen onze juristen altijd een overeenkomst op die ook voor u als ondernemer begrijpelijk is. Het tot stand komen van een overeenkomst heeft ook te maken met het overleg tussen de verschillende contractspartijen. Die partijen moeten het met elkaar eens worden over een tekst. Daarvoor is ervaring nodig en schrijfvaardigheid. Maar ook oplettendheid, zodat u niet al voordat de overeenkomst tot stand komt al gebonden bent aan afspraken die incompleet zijn. Kortom; het maken van contracten is bij uitstek een discipline waar u assistentie bij nodig hebt.