De Hooge Waerder Juristen


Als ondernemer weet u hoe belangrijk een sterke rechtspositie is. Dat u knelpunten tijdig signaleert en eventuele risico’s afdekt. Dat u weet welke zaken u direct moet regelen en wanneer u deskundige hulp moet inschakelen. De wet heeft vele rechtsgebieden en is continu aan verandering onderhevig. Verzeker u daarom van de brede expertise van De Hooge Waerder Juristen. Wij hebben ruime ervaring met juridische ondernemingsvraagstukken.

 

Veilig ondernemen is een recht

Elke handeling die u verricht, elke afspraak, elk contract, elke leveringsovereenkomst, heeft juridische aspecten. Het risico dat u in de gevarenzone terecht komt, ligt dus steeds op de loer. Specialistische kennis is vaker nodig dan veel ondernemers denken. Gelukkig kunt u altijd op de ondersteuning van De Hooge Waerder Juristen vertrouwen. Zij hebben kennis en ervaring op vrijwel elk rechtsgebied. Dit verzekert u van deskundige hulp bij het zo snel mogelijk oplossen van juridische vraagstukken. Tegen aantrekkelijke tarieven.

Een juridische check

Bij het ondertekenen van een contract wilt u de zekerheid dat u in de toekomst niet wordt verrast door onvoorziene kosten of problemen. De Hooge Waerder Juristen assisteert u bij het opstellen en beoordelen van nagenoeg alle soorten contracten en arbeidsovereenkomsten. Samen met onze divisies Accountants, Corporate Finance en Belastingadviseurs zijn wij actief bij bedrijfsovernames. We lichten de aan te kopen onderneming door en regelen de gehele juridische afwikkeling.

 

Tussen de partijen door

“Ook treden wij op als mediator bij geschillen tussen onze klant en een andere partij. Bijvoorbeeld bij een conflict binnen een familiebedrijf, maatschap of bij arbeids-, huur- en andere geschillen. Dankzij onze neutrale opstelling leidt dat meestal tot een bevredigende oplossing, vrijwel altijd zonder de kosten van een juridische zaak. Komt de kwestie toch voor de rechter, dan kunnen wij namens onze klant optreden.”

mr. Pieter van Stempvoort | Jurist