Concurrentiebeding bij detachering/uitlening en belemmeringsverbod

Verhuur van bedrijfsruimte met tussentijdse opzegmogelijkheid (Breakoptie).

Verhuur van bedrijfsruimte met tussentijdse opzegmogelijkheden (Breakoptie)

Verhuur van bedrijfsruimte met tussentijdse opzegmogelijkheid (Breakoptie).

Aansprakelijkheid van uitgetreden vennoot

De wet bepaalt dat een uitgetreden vennoot hoofdelijk aansprakelijk blijft tegenover de schuldeisers van de vennootschap waarmee verbintenissen zijn aangegaan vóór het uittreden.

Pandrecht en aansprakelijkheid bestuurder in privé

In financieringsovereenkomsten is vrijwel altijd bepaald dat de leningnemer verplicht is een eersterangs pandrecht op ‘roerende zaken’ te vestigen ten behoeve van de bank. Zo’n eersterangs pandrecht wordt meestal gevestigd op inventaris, voorraden en zelfs handelsvorderingen.

Nieuwe regels webshops

Met ingang van 13 juni 2014 gelden er nieuwe regels voor webshops.