Met ingang van 13 juni 2014 gelden er nieuwe regels voor een webshop. Deze regels vloeien voort uit consumentenbeschermingswetgeving. Sommige regels zijn door de nieuwe wetgeving veranderd, maar er zijn ook nieuwe regels bijgekomen.

Op grond van de nieuwe regelgeving moeten webshops zich onder andere houden aan voorschriften over hoe er via de website besteld moet worden, over welke informatie er op de website moet staan, over hoe er betaald moet worden, over de leveringsvoorwaarden, over de bedenktijd van de consument en nog een aantal belangrijke onderwerpen.

Indien deze voorschriften worden overtreden, kan een consument een via de webshop gesloten koopovereenkomst soms heel gemakkelijk ontbinden. In een ernstig geval kan de Autoriteit Consument & Markt zelfs een boete van maximaal EUR 450.000 opleggen.

De Hooge Waerder volgt deze wetgeving op de voet en is daarom goed in staat bijvoorbeeld de door een webshop gehanteerde algemene voorwaarden aan de nieuwe wetgeving aan te passen, zodat een koopovereenkomst door een consument niet zomaar kan worden ontbonden.

Onze ICT-divisie kan u zo nodig ook (technisch) ondersteunen met betrekking tot de bouw en/of aanpassing van een webshop op basis van de nieuwe regels.

U kunt hierover vrijblijvend contact opnemen onze ICT-jurist Lorentz Bults (lbults@dehoogewaerder.nl) en/of onze ICT-consultant Jacco Bakkum (jbakkum@dehoogewaerder.nl).

 

 

Comments are closed.