Sluiten van een oproepovereenkomst/0-uren voor een jaar

Werknemer en werkgever sluiten een oproepovereenkomst voor de bepaalde tijd van een half jaar. Na vier maanden besluit de werkgever de werknemer niet meer op te roepen en voegt de daad bij het woord in de overtuiging geen loon meer te hoeven betalen.

De werknemer stelt dat hij de afgelopen maanden gemiddeld 40 uur per maand heeft gewerkt en vordert loondoorbetaling over die 40 uur per maand. Hoe rechtens om te gaan met de vordering van werknemer?

De wet zegt het volgende: “indien een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, wordt de bedongen arbeid in enige maand vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden”.

In zoverre heeft de werknemer gelijk waar hij aanspraak maakt op een arbeidsduur van 40 uur per maand. De werkgever kan dit rechtsvermoeden weerleggen door te stellen dat de maanden niet representatief zijn te achten ter bepaling van het gemiddelde, maar dat zal meestal niet het effect hebben dat de loonvordering volledig van tafel verdwijnt.

Had de werkgever zo’n loonvordering kunnen voorkomen?

Ja, de werkgever had  op grond van art 628 lid 5 BW de loondoorbetaling voor de eerste zes maanden bij schriftelijke arbeidsovereenkomst kunnen uitsluiten. Sommige CAO’s geven de werkgever ruimte om een nog langere periode af te spreken. Om te weten hoe lang deze periode maximaal voor u opgenomen kan worden dient u contact op te nemen met De Hooge Waerder juristen.

 

Meer weten over deze zaak en de gevolgen voor u? Neem gerust contact op.

mr. Xander Koning

 

Terug naar blog