Wanneer er een geschil is ontstaan tussen partijen waar zij onderling niet uit kunnen komen kan de rechter ingeschakeld worden dit dispuut te beslechten. De partij die besluit gerechtelijke stappen te nemen dient een dagvaarding op te stellen.

Een dagvaarding is een officieel inleidend stuk van een procedure waarin de wederpartij (de gedaagde) wordt verzocht om voor het gerecht te verschijnen. In de dagvaarding valt te lezen wat de gedaagde verweten wordt en waar dit op berust. Daarnaast staat er een tijd en locatie genoemd wanneer de gedaagde dient te verschijnen danwel voor wanneer hij schriftelijk kan/mag reageren.

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met een van onze juristen.

 

Comments are closed.