Wanneer een werkgever een of meerdere werknemer(s) wil ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen dient rekening te worden gehouden met het afspiegelingsbeginsel. Het doel van dit beginsel is de leeftijdsopbouw binnen een onderneming of bedrijfsvestiging gelijk te houden na het voorgenomen ontslag.

Eerst dienen die werknemers die voor ontslag in aanmerking komen onderverdeeld te worden in uitwisselbare functies, dit zijn functies die qua inhoud, vaardigheden, niveau en beloning ongeveer gelijk zijn.

Vervolgens worden de werknemers verdeeld over 5 leeftijdscategorieën:

– 15 tot en met 24 jaar;

– 25 tot en met 34 jaar;

– 35 tot en met 44 jaar;

– 45 tot en met 54 jaar;

– 55 jaar en ouder.

Per leeftijdscatergorie, binnen de uitwisselbare functie, komt de werknemer met het kortste dienstverband als eerst in aanmerking voor ontslag.

 

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met een van onze juristen

Zie ook: UVW