Herziening SER Fusiegedragsregels

De Fusiegedragsregels van de Sociaal-Economische Raad (SER) beschermen de belangen van werknemers bij een overname of fusie van bedrijven. Zo schrijven de Fusiegedragsregels voor dat werkgevers tijdig vakorganisaties en ondernemingsraden betrekken in een voorgenomen fusie of overname. Daarnaast moet een voorgenomen fusie bij de SER worden gemeld. De SER registreert deze meldingen en houdt zich daarnaast bezig met het bevorderen van de naleving van de Fusiegedragsregels.

De Fusiegedragsregels zijn voor het laatst herzien in 2000. De wereld is sindsdien echter veranderd. De marktwerking heeft zijn intrede gedaan in onder meer de sectoren overheid, non-profit en vrije beroepen. Deze sectoren vallen nu meestal niet onder de werking van de huidige Fusiegedragsregels. Daarnaast zijn flexibele arbeidsrelaties steeds gebruikelijker geworden. Op onderdelen schieten de Fusiegedragsregels wat die onderwerpen betreft, te kort. Het bestuur van de SER heeft daarom besloten om de huidige Fusiegedragsregels te inventariseren en om te bekijken hoe de gedragsregels moeten worden veranderd. Daarvoor is een speciale commissie, de Commissie Herziening Fusiegedragsregels (CHF) in het leven geroepen.

Het is de bedoeling dat de Commissie Herziening Fusiegedragsregels haar voorstellen in het najaar van 2014 presenteert. De juristen en corporate finance-specialisten van De Hooge Waerder volgen de ontwikkelingen omtrent de Fusiegedragsregels op de voet.

Meer weten over deze zaak en de gevolgen voor u? Neem gerust contact op.

mr. Lorentz Bults

 

Terug naar blog